آشفتگی های درون حکومتی و اقتصادی؛ ایران را به پرتگاه سقوط میکشاند

comments 0

2603 Views

هندوکش_ایران: کارشناسان مسایل سیاسی به این باور اند که آشفتگی های درون حکومتی و اقتصادی؛ ایران را پرتگاه سقوط میکشاند.

خانم شیرین‌ هانتر، استاد دانشگاه جورج تاون واشنگتن و تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی به این باور است که وضعیت ایران به صورت بی پیشینه شکننده گردیده است.

به باور خانم شیرین ادامه تحریم های امریکا از یکسو و افزایش میزان نارضایتی های مردم ایران از جانب دیگر سبب افزایش بی پیشینه ی ورشکستگی جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

وی میگوید که، در شرایط کنونی اقتصاد شهروندان ایرانی با گذشت هر روز در حال رکود است و این امر باعث گردیده که امیدواری ها نسبت به بقای جمهوری اسلامی به شکل کم سابقه افزایش یابد.

روی همرفته دوکتور هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ایران و امریکا می گوید که در کنار رکود اقتصاد شهروندان ایرانی و افزایش بی سابقه نرخ کالاها عوامل دیگری نیز می تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را به پرتگاه بکشاند.

آقای امیر احمدی به این باور است که در حال حاضر آشفتگی های درون حکومتی در نظام جمهوری به اوج خود رسیده است و هریک از مقام های عالی رتبه ایران در فکر زر اندوزی و سرمایه گذاری در کشورهای همپیمان خویش مانند روسیه ، چین و… می باشند که این عمل آنها در واقع نشان دهندۀ بی باوری دولتمردان جمهوری اسلامی نسبت به بقای حکومت شان می باشد.

این اظهارات در حالی صورت می گرید که همین اکنون ایران در چندین جبهه مانند سوریه ، عراق ، لبنان ، فلسطین و به صورت مخفیانه در افغانستان با برخی گروه های مسلح همکاری مالی ، تجهیزاتی و تسلیحاتی میکند.

فکور نعیمی

Share this page to Telegram

Comments