آسیب پذیری تعلیمات خصوصی افغانستان در برابر فساد

comments 0

113 Views

هندوکش-کابل: کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آسیب پذیری تعلیمات خصوصی افغانستان در برابر فساد خبر میدهد.
مسوولان در کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(میک) روز گذشته ۱۵عقرب در یک نشست خبری، پنجمین گزارش نظارتی خود از تطبیق سفارشات ارایه شده در وزارت معارف را نشر کرد.
این نهاد گفته است که وزارت معارف و دیگر همکاران ذی دخل در این بخش توانسته اند، در جریان این دوره نظارتی، 9 سفارش جدید را به گونه کامل تطبیق کند.
به گفته میک مجموع سفارشاتی که از هنگام نشر گزارش ارزیابی اصلی در اکتوبر 2017 به شکل کامل در وزارت معارف تطبیق گردیده، به 37 سفارش از مجموع 113 سفارش است.
این نهاد نظارتی خاطرنشان کرده است که 76 سفارش باقی یا به طور قسمی تطبیق گردیده و یا هم کار روی آن ها آغاز شده است.
میک تاکید کرده که مکاتب خصوصی در افغانستان به لحاظ کمی رشد داشته است و مقرره موسسات تعلیمات خصوصی سال 1398 با شرایط و معیارهای سخت گیرانه قابل تطبیق نبوده و در مواردی باعث فساد شده است.
این نهاد اضافه کرده است که یافته های نظارتی آنان نشان می دهد که اکثریت مکاتب خصوصی شرایط تعریف شده این مقرره را ندارد و این باعث شده هیات بررسی وزارت معارف با مکاتب خصوصی وارد معامله شود و علاوه بر این، اعطای جواز توسط ریاست تعلیمات خصوصی در وزارت معارف به مکاتب خصوصی، در مقابل فساد آسیب پذیر است.
این در حالی است که نزدیک به 2 هزار و 218 مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments