آزموده را آزمودن خطاست// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی اسبق نامی که برای هر شهروند افغانستان آشنا است، شاید یک تعدادی زیادی از شهروندان افغانستان با این کشور آشنایی بهتر داشته باشند با سفر به این کشور خاطرات خوش روزگار را پشت سر گذشتانده باشند، اما روابط افغانستان با این کشور خیلی عجیب است، از زمان امیر شیرعلی خان تا حال روابط دو کشور سیر جالبی داشته است، زمانی که انگلیس به افغانستان تجاوز نمود، امیر شیرعلی خان به ولایت بلخ رفت و از روس کمک خواست، اما روس پشت کرد و این امیر اصلاح طلب را تنها گذاشت و امیر از مکر و فریب روس رنجور شده و در همان جا، جان را به جانان سپرد، بعد از آن روابط دوکشور گاهی گرم و گاهی سرد پیش میرفت تا کودتای هفت ثور سال 1357 که روابط کاملا تغییر کرد و نظام کمونیستی در افغانستان به اریکه قدرت رسید و شوروی سابق با تمام قوت از این حکومت حمایت و تمامی مصارف را پرداخت می کرد، تا زمانی که مردم مجاهد و قهرمان افغانستان شوروی سابق با اعلان جهاد تا [رین رمق جنگیدند و بلاخره  … شوروی سابق را از این کشور فرار داده و از آمدن به این خاک پیشیمان کردند.

خوب تا این جا از سیاست های دوگانه این کشور یاد کردیم و درسی عبرتی برای مداخله این کشور را دادیم، اما این کشور گویا هیچ یادی از گذشته نکرده دوباره می خواهد همان درس را تکرار کند، در این اواخر روسیه با حمایت از گروه جنایت کار طالبان می خواهد به بهانه مبارزه با گروه نو ساخته پاکستان ( داعش) در جنگ افغانستان مداخله نموده و اوضاع را به نفع خود تغییر دهد، از این حمایت های آشکار و پنهان معلوم می شود که جنگ کنونی افغانستان داخلی نه، بلکه ابعاد خارجی داشته و هر روز این دامنه وسیع تر می شود، از آغاز ظهور این گروه خود ساخته و پرداخته پاکستان بنام داعش روسیه بار ها از حضور این گروه نگرانی کرده و بار ها تاکید کرده که این گروه برای بر هم زدن امنیت کشور های آسیای میانه شکل گرفته و روسیه از این رو با حمایت طالبان می خواهد این گروه را در مقابل ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان به ستیز تشویق نماید، تا باشد که بار دیگر دست باز در افغانستان داشته و زمینه حضور خود را فراهم سازد.

حال اگر روسیه می خواهد که تروریزم محو شود باید در راستای دولت محوری کار کند و برای ارتش افغانستان تجیهزات و وسایل جنگی مدرن را فراهم کند، زیرا این نیروهایی دلیر افغان است که در برابر بیست گروه تروریستی به نمایندگی از جهان مبارزه می کند، داعش که روسیه از آن ابراز نگرانی کرده در حال محو شدن است و این نیروهایی افغانستانی هستند که با این گروه ها در جنگ است نه طالب و روس، اما روسیه می خواهد جنگی سرد خود با ایالات متحده امریکا را در افغانستان گرم نگاه کند و با حمایت طالبان امریکا را زمین گیر کند، ما با روابط و مشکلات که بین این دو ابر قدرت است کاری نداریم اما از روسیه میخواهیم که این مشکل خود را در جای دیگری حل کند، افغانستان حلال مشکلات دیگران نیست، و نخواهد بود. روسیه بار ها خواسته تا در قضایای افغانستان خود را درگیر کند یا در این کشور با امریکا حضور برابر داشته باشد. حال روسیه با نشان دادن ترفند وارخطایی می خواهد از این موضوع بیشترین سود را ببرد.

اگر واقعا روسیه خواهان مبارزه با تروریزم است، به جای حمایت طالبان فشار ها را بر کشور حامی این گروه ها بیشتر کند تا نتایج مطلوب را در پی داشته باشد، اگر داعش را دشمن خود میخواند و پاکستان را دوست، این خود خامی سیاست روسیه را نشان می دهد، زیرا پاکستان با استفاده از شبکه حقانی گروه نو ایجاد شده داعش را تهدیدی بسازد برای منطقه، از این رو ما از روسیه می خواهیم تا بجای حمایت از طالبان فشار ها را بالای پاکستان بیشتر نماید، زیرا تروریزم هیچ دوستی ندارد و بر هیچ کسی رحم نخواهد کرد. در هر جایی دهشت و وحشت را به راه خواهد انداخت زیرا تاریخ گواه بوده که تروریزم به هیچ کشوری صادق نبوده و هر جایی که خود را در پرتگاه نابودی ببیند نخستین کشوری را که تهدید خواهد کرد همان حامی خواهد بود. از این رو روسیه باید سیاست خود را در قبال تروریزم تغییر داده تا طلح در منطقه فراهم شود و رشد اقتصاد منطقوی که آرزوی همه ای کشور های صلح دوست است مساعد شود.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *